Sunday, March 4, 2012

Boot Knife


Boot Knife

Boot knife ได้ชื่อนี้มาจากทหารเยอรมันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ต่อมาแพร่หลายไปทั่วโลก โดยทหารเหล่านี้เหน็บมีดสำรองไว้ที่รองเท้าบูธเป็นมีดใบตายขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะมีสองคม (Dagger) โดยใบมีดมักยาว 3 ถึง 5 นิ้ว มีซองมีดพร้อมคลิปหนีบ มีดอาจพกซ่อนไว้ภายในหรือภายนอกรองเท้าบูธก็ได้

มีดแบบนี้ถือเป็นมีดพกซ่อนแบบหนึ่ง สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้ใส่รองเท้าบูธเป็นประจำก็อาจนำมีดแบบนี้มารัดไว้บริเวณข้อเท้า (หากระบบล็อกมีดแน่นหนาอาจหันด้ามชี้ลงพื้น เพื่อสะดวกในการดึงมีดออกมาใช้งาน ยกเว้นบางแบบบางรุ่นซึ่งต้องให้ด้ามชี้ขึ้นด้านบน) สามารถนำมาใช้ได้ในยามฉุกเฉิน

ในบางประเทศห้ามประชาชนพกมีดใบตาย มีดสองคม หรือมีดพกซ่อน ซึ่ง Boot knife จะถูกจัดอยู่ในทุกกลุ่มเหล่านี้ หากไปต่างประเทศจึงควรศึกษากฏหมายของประเทศเหล่านั้นให้ดีก่อนจะพกมีด (วิธีดีที่สุดก็คือ ไม่ควรพกมีดในต่างประเทศ เพราะหากถูกจับผิดกฏหมายคงไม่เป็นเรื่องที่สนุกอย่างแน่นอน)

การใช้มีดสองคมแบบนี้มีวิธีการใช้ที่หลากหลาย ถือเป็นหนึ่งในมีดที่มีประสิทธิภาพมากในการต่อสู้ป้องกันตัวหากรู้วิธีใช้อย่างถูกต้อง (โดยส่วนตัวแล้วชอบมีดแบบนี้มาก)

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับมีดขอให้มี “สติ”

                                                                                    เรียบเรียงโดย Batman
                                                                        อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง History of Boot Knives and Daggers

No comments:

 

Samsung LCD televisions