Sunday, November 27, 2011

Footwork for Knife Fighting


Footwork for Knife Fighting

การป้องกันตัวด้วยอาวุธมีดนอกจากเรียนรู้การเคลื่อนไหวของมีดในทิศทางและรูปแบบต่างๆ ยังต้องอาศัยการก้าวเท้า (Footwork) อย่างเหมาะสมอีกด้วย

เราต้องแยกการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนบนและส่วนล่างออกจากกัน แต่การเคลื่อนไหวทั้งสองส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นก้าวไปข้างหน้า ข้างหลัง ก้าวฉาก

การใช้อาวุธมีดเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์และตอบสนองต่อ “ระยะที่เหมาะสม” ระหว่างตัวเราและภัยคุกคาม ดังนั้นการก้าวเท้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง “ระยะ”

รูปแบบการก้าวเท้ามีหลายอย่างโดยเริ่มจากการยืนที่มีสมดุลดี ส่วนใหญ่มักจะงอเข่าย่อตัวลงเล็กน้อย ขณะเคลื่อนที่ก้าวเท้าก็ยังต้องมีสมดุลเพื่อจะได้ไม่ล้มง่าย

-          Regular Step เป็นการก้าวเท้าสลับซ้ายขวาตามปกติ โดยคงระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้างใกล้เคียงกับระยะห่างของไหล่ของตัวเองเพื่อให้มีสมดุลที่ดีขณะเคลื่อนที่ บางครั้งการกางเท้าออกกว้างขณะเคลื่อนที่ก็สร้างสมดุลได้ดีเช่นกัน

-          Step slide เป็นการก้าวเท้าหน้าไปก่อนแล้วลากเท้าหลังตามมา โดยให้คงระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้างเท่ากับระยะห่างระหว่างไหล่ของเรา

-          Slide step เป็นการลากเท้าหลังไปข้างหน้าใกล้กับเท้าหน้า แล้วก้าวเท้าหน้าออกไป เพื่อคงระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้างไว้

-          Push step เป็นการดันเท้าหลังเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หรือดันเท้าหน้าเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหลัง

รูปแบบข้างต้นเป็นเพียงการก้าวเท้าที่นิยมใช้ ยังมีรูปแบบการก้าวเท้าที่แตกต่างออกไปอีกหลายอย่าง อาทิเช่น การก้าวเท้าแบบสามเหลี่ยม เป็นต้น ซึ่งในรูปแบบเหล่านี้มีที่ใช้และประโยชน์แตกต่างกันออกไป

การฝึกก้าวเท้าอย่างชำนาญประกอบกับการใช้มีดในมือได้อย่างคล่องแคล้ว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สามารถใช้มีดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับมีดขอให้มี “สติ”
                                                                                    เรียบเรียงโดย Batman

Saturday, November 12, 2011

Gun Disarm Tactics


Gun Disarm Tactics

ภัยคุกคามจากอาวุธปืนนับวันมีแต่จะมากขึ้น การถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดและร้ายแรง

ในการป้องกันตัวขณะที่ถูกปืนจี้นั้น อย่างแรกเราต้องควบคุม สติ ให้ดี การแตกตื่นตกใจจนเกินเหตุไม่ทำอะไรให้ดีขึ้น พูดคุยกับคนร้ายด้วยน้ำเสียงที่สงบ ให้ความร่วมมือกับคนร้ายตามสถานการณ์ หากมีความรู้ในการปลดอาวุธปืนก็ควรใช้ในโอกาสที่เหมาะสม

การปลดอาวุธปืน (Gun Disarm Tactics) อาศัยความรู้ที่สำคัญ 3 ส่วน คือ รู้จักการทำงานของปืน, รู้วิธีการปลดอาวุธปืน, รู้วิธีการการยิงปืนและแก้ไขเหตุติดขัดของปืน

-          รู้จักการทำงานของปืน วิธีการปลดอาวุธปืนจะอาศัยความรู้เกี่ยวกับการทำงานของปืนที่คนร้ายใช้ ไม่ว่าจะเป็นปืนลูกโม่หรือปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ เพราะหลายวิธีจะอาศัยการทำให้ปืนเกิดเหตุติดขัดไม่สามารถยิงได้ หรือยิงได้ในกระสุนนัดแรกแต่นัดต่อไปจะติดขัด

-          รู้วิธีการปลดอาวุธปืน การปลดอาวุธปืนจากมือของคนร้ายมีหลายวิธี ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เรียบง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

-          รู้วิธีการยิงปืนและแก้ไขเหตุติดขัดของปืน เมื่อเราสามารถปลดอาวุธปืนจากคนร้ายมาได้ หากเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติโดยส่วนใหญ่มักเกิดเหตุติดขัดไม่สามารถทำการยิงต่อได้ (บางวิธีก็ไม่ทำให้ปืนติดขัด) ถ้าเราไม่รู้ว่าจะแก้ไขให้ปืนกลับมาใช้งานได้อย่างไร ปืนกระบอกนั้นก็คงเป็นเพียงแค่ท่อนเหล็กธรรมดาก้อนหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้าเราสามารถแก้ไขให้ปืนกลับมาพร้อมใช้งานได้ ก็เท่ากับว่าเรามีอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมากในมือใช้ต่อกรกับคนร้ายได้ และการเตรียมยิงปืนในท่า Retention ถือว่าเป็นท่าที่เหมาะสมอย่างมากหลังแย่งปืนมาได้แล้ว เพื่อป้องกันการถูกคนร้ายแย่งปืนกลับไปได้ง่าย

การปลดอาวุธปืนของคนร้ายต้องอาศัยจังหวะเวลาและวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาศัยความรู้เรื่องวิถีกระสุนหรือแนวกระสุน (Line of Fire หรือ Field of Fire) หากปืนของคนร้ายลั่นออกไป การเรียนรู้หลายๆวิธีในการปลดอาวุธปืนทำให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นในการนำมาใช้งาน

หากเรามีความรู้ในการปลดอาวุธปืนจะทำให้เราสามารถป้องกันตัวเอง และมีโอกาสรอดมากขึ้นในสถานการณ์ที่ร้ายแรงเช่นนั้น

สุดท้ายนี้ขอให้ตั้ง “สติ” ทุกครั้งเมื่อเผชิญเหตุ และขอให้ “พลังจงอยู่กับท่าน”

                                                                                    เรียบเรียงโดย Batman
 

Samsung LCD televisions