Saturday, March 14, 2015

Training at Centara Watergate Pavillion Hotel

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับเกียรติไปบรรยายและฝึกสอนให้กับพนักงานของ ร.ร. Centara Watergate Pavillion โดยเน้นที่แนวคิดของการป้องกันตัว การประเมินสถานการณ์ การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า และได้มีการฝึกทักษะการป้องกันตัวในสถานการณ์ที่พบบ่อยๆ โดยเฉพาะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่า การป้องกันตัวจากการถูกมีดจี้คอ ในตอนท้ายได้สาธิตให้ดูวิธีการป้องกันตัวจากการถูกอาวุธปืนจี้ ตลอดการอบรมมีบรรยากาศที่ดีสนุกสนานและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านBatman
 

Samsung LCD televisions