Wednesday, June 13, 2012

Self-defense on the Ground


Self-defense on the Ground

ในการฝึกฝนการป้องกันตัวนั้นอย่าฝึกเพียงสภาพที่เราตอบโต้ได้ดีตลอดเวลา ควรฝึกฝนในภาวะหรือสภาพที่เราเสียเปรียบด้วยโดยเฉพาะเมื่อเรานอนอยู่บนพื้น ในเหตุการณ์จริงหลายครั้งที่เหยื่อถูกทำร้ายจนล้มลงกับพื้นแล้วถูกคนร้ายไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนรุมทำร้ายหนักขึ้น ไม่ว่าจะถูกเตะ รุมถีบ และเป็นสภาพที่เหยื่อมักตอบโต้ได้จำกัด

ในสถานการณ์จริงเมื่อเราล้มลงบนพื้นคู่ต่อสู้จะไม่มานอนต่อสู้กับเราเหมือนกับกีฬาการต่อสู้ทั่วๆไป อย่างเช่น Mixed martial art (MMA), Jiu-jitsu หรือJudo เป็นต้น คนร้ายมักจะยืนเตะเหยื่อหรือรุมกระถืบเป็นส่วนใหญ่ โดยศีรษะของเราจะเป็นเป้าหมายแรกๆที่ถูกทำร้าย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการล้มลงกับพื้นและการต่อสู้บนพื้น (Ground fighting)

นาย Michael Janich ครูฝึกการป้องกันตัว (Self-defense) ที่มีชื่อเสียงได้ให้ข้อชี้แนะไว้อย่างน่าสนใจ อย่างแรกคือ ในการป้องกันตัวจากภัยคุกคามที่เข้ามาทำร้าย ให้พยายามอย่าล้มลงกับพื้น เพราะท่ายืนเป็นท่าที่เราเคลื่อนไหวได้ถนัดและมีประสิทธิภาพดีที่สุด หากคุณถูกทำให้ล้มลงกับพื้นสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ พยายามลุกขึ้นยืนให้ได้เร็วที่สุด นอกจากนั้นควรล้มลงพื้นอย่างถูกวิธี (ในการฝึกการป้องกันตัวนั้น การฝึกล้มลงพื้นและการลุกขึ้นยืนอย่างถูกวิธีถือเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งซึ่งต้องเรียนรู้)

ท่าที่เหมาะสมในการป้องกันตัวขณะนอนอยู่บนพื้นก็คือ งอเข่าสองข้างเข้าหาลำตัว งอข้อศอกและมือป้องกันบริเวณศีรษะ ในท่านี้คุณสามารถป้องกันอวัยวะที่สำคัญส่วนใหญ่ได้อีกทั้งสามารถตอบโต้ด้วยการถีบและใช้มือและแขนได้ถนัดขึ้น

หากคุณไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ก่อนที่คนร้ายจะเข้ามาทำร้ายซ้ำ ก็คงต้องป้องกันตัวในขณะที่นอนอยู่บนพื้น มีหลายวิธีที่สอนกันในหลายศูนย์ฝึกอบรมทั่วไป เช่น การนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งแล้วใช้เท้าถีบตอบโต้หรือป้องกันไปด้วย อาจได้ผลดีถ้ามีคนร้ายเพียงคนเดียว แต่หากมีคนร้ายหลายคนการนอนตะแคงข้างจะเปิดเผยกระดูกสันหลังซึ่งอาจถูกทำร้ายได้ง่ายโดยคนร้าย นอกจากนั้นบางศูนย์ฝึกสอนให้นอนหงายแล้วถีบตอบโต้แบบถีบจักรยาน แต่ก็มักจะต้องลดมือลงมาเป็นการเปิดเผยบริเวณศีรษะให้คนร้ายหลายคนทำร้ายได้

นาย Michael Janich ได้ทดลองหลายครั้งและหลายวิธีในการป้องกันตัวบนพื้นพบว่า ท่าที่เหมาะสมในการป้องกันตัวควรนอนหงาย เขาเรียกว่า Defensive position โดยงอเข่าสองข้างให้ฝ่าเท้าขวาวางบนพื้น เท้าซ้ายลอย งอขอศอก ยกศีรษะขึ้นใช้มือป้องศีรษะไว้ ในท่านี้คุณสามารถใช้เท้าซ้ายในการถีบสกัด หรือป้องกันการเตะและถีบจากคนร้ายได้ดี นอกจากนั้นยังเป็นท่าซึ่งสามารถทำให้คนร้ายล้มลงด้วยเทคนิกที่ไม่ยาก

หลักการอย่างหนึ่งซึ่งนาย Michael Janich แนะนำก็คือ อย่าเพียงแต่ป้องกันอย่างเดียว ให้ตอบโต้กลับไปด้วย โดยเฉพาะการเตะและถีบกลับ ตำแหน่งที่ควรโจมตีอาทิเช่น บริเวณหัวเข่าและด้านในของข้อเท้า

ไม่ว่าจะเป็นวิธีการป้องกันตัวรูปแบบใดต่างก็มีข้อดีและข้อจำกัดด้วยกันทั้งสิ้น การฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญและสร้างความมั่นใจในการเผชิญเหตุการณ์ร้ายเป็นสิ่งจำเป็น การฝึกการป้องกันตัว (Self-defense Training) สมัยใหม่ มักรวบรวมเทคนิกมาจากศาสตร์หลายแขนงแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภัยคุกคามในปัจจุบัน ท่าทางหรือท่วงท่าอาจไม่สวยงามเหมือนศิลปะการต่อสู้ (Martial Art) เนื่องจากคำนึงถึงประสิทธิผลในการใช้งานเป็นสำคัญ อีกทั้งง่ายในการฝึกซ้อมและเรียนรู้

สำหรับประชาชนทั่วไปการฝึกการป้องกันตัวบนพื้น (Self-denfense on the Ground) ถือเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็น

สุดท้ายนี้ขอให้ตั้ง “สติ” ทุกครั้งเมื่อเผชิญเหตุ และขอให้ “พลังจงอยู่กับท่าน”

                                                                                    เรียบเรียงโดย Batman
                                                            อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Practical Ground Fighting ของ Michael Janich
 

Samsung LCD televisions