Sunday, November 11, 2012

Hostage Knife Threat (2)


Hostage Knife Threat (2)

ต้องขออภัยที่ห่างหายไปนานเนื่องจากติดภาระกิจสำคัญหลายเรื่องอย่างต่อเนื่องและต้องเดินทางไปหลายที่ ทำให้ไม่มีเวลามากพอที่จะเขียนบทความ ก็ขอเล่าเรื่องต่อจากครั้งที่แล้ว

การถูกอาวุธมีดจี้คอจากด้านหน้าพบได้บ้าง คนร้ายอาจใช้วิธีนี้ในการเริ่มต้นภัยคุกคามก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการจี้คอจากด้านหลังซึ่งคนร้ายจะได้เปรียบอย่างมาก

การแก้ไขการถูกมีดจี้คอจากด้านหน้ามีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่ขอนำมาแบ่งปัน อย่างแรกต้องตั้งสติให้ดีก่อน เพราะถ้าเราขาดสติจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ยกมือทั้งสองของเราขึ้นระดับเดียวกับตำแหน่งที่มีดอยู่ (แสดงการยอมแพ้) ให้ความร่วมมือกับคนร้ายไปก่อน เมื่อได้จังหวะ เช่น คนร้ายกำลังพูดหรือสนใจสิ่งอื่นอยู่ ก็ให้ใช้มือทั้งสองของเรากุมมือของคนร้ายข้างที่ถือมีด และดันออกห่างคอเราพร้อมกับดึงคอเราออกห่างจากคมมีด ใช้หลัก สองมือสู้มือเดียว งอขอศอกของเราเพื่อไม่ให้มีดของคนร้ายอยู่ห่างไกลตัวเราเกินไปจะทำให้เราไม่มีแรงมากพอที่จะควบคุมมือของคนร้าย

ต่อจากนี้ไปทำได้หลายอย่าง เช่น การบิดมือข้างที่ถือมีดของคนร้ายให้คลายมีด หรือหมุนตัวเอารักแร้ของเราหนีบแขนข้างที่ถือมีดของคนร้ายแล้วทำการปลดอาวุธหรือบังคับให้คนร้ายต้องนอนลงกับพื้นโดยการงัดท่อนแขนของคนร้ายขึ้น เป็นต้น

หลักสำคัญอยู่ที่ มีสติ ยกมือสองข้างของเราอยู่ระดับเดียวกับมีด รอจังหวะ ใช้สองมือสู้มือเดียว ควบคุมหรือปลดอาวุธ

ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถแก้ไขการถูกมีดจี้คอจากด้านหน้าได้ ก็ขอให้ฝึกฝนในหลายรูปแบบเพื่อดูว่าเราเหมาะกับแบบใด และในบางครั้งสถานการณ์หนึ่งๆอาจเหมาะสมกับบางวิธีเท่านั้น หากเรารู้หลายอย่างก็สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

สุดท้ายนี้ขอให้ตั้ง สติ ทุกครั้งเมื่อเผชิญเหตุ และขอให้ พลังจงอยู่กับท่าน
                                                                                    เรียบเรียงโดย Batman
 

Samsung LCD televisions